เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม โรงเรียนบ้านแม่นาจาง ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

วันพ่อ

                                                                       กิจกรรมวันพ่อ
ทหารอบรมนักเรียน

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

ลอยกระทงบนดอยศน.ออกมานิเทศน์